....

15mR

The 15mR class yachts were built to the International Metre Rule created in 1907. The goal was to create a racing class with some interior accommodation for cruising, or at least some space for the owner to live aboard his yacht during regattas. A total of twenty 15mR yachts were built between 1907 and 1917. Four of these have been restored and continue to compete actively in special regattas for classic yachts. The majority (12) of the 15mR yachts were designed by the Scotsmen William Fife Jr and Alfred Mylne. Other designers to the class were the Englishman Charles E. Nicholson (3 yachts) and the Norwegian Johan Anker (2). The first World War disrupted the development of the class. No more 15-meters were ever built.

The Finnish racing yachtsman and yacht designer Gustaf Estlander circulated diligently in the biggest pre-war regattas of Europe, in the 12mR and 10mR classes as well as in his 8mR yacht Örn. Estlander also purchased large yachts from abroad, mainly to gain experience, and thus momentarily was also the owner of the 15mR yacht Tuiga designed by William Fife. Mr Ernst Krogius, Commodore of the NJK, also for some time owned a 15mR yacht, the Rendez-vous (by William Fife 1912),  which by its length of 27 meters was one of the largest pleasure yachts in Nordic waters.

A new lease of life for the class

In the late 1990’s and early 2000’s, four remaining 15mR vessels were renovated and made their come-back to the racecourses. Hispania, Lady Anne, Mariska and Tuiga have delighted classical fans with their eye-catching gaff rigs and early 20th century shapes and styles. The 15mR hull is short in proportion to the sail area. The rakish bowsprit and the long main boom extend the sails far beyond the bow and stern.

© Mats Vuorenjuuri

Translation from Finnish to English by Henry Clay Ericsson in April 2017

..

15mR

15mR -luokan veneet rakennettiin vuonna 1907 Euroopassa syntyneeseen kansainväliseen metriluokan sääntöön (International Rule). Tavoitteena oli synnyttää kilpaluokka, jossa olisi myös hiukan sisätiloja huvipurjehdukseen tai ainakin tilaa omistajalle veneessä asumiseen regatoiden aikana. Kaikkiaan kaksikymmenta 15mR -venettä rakennettiin vuosien 1907 ja 1917 välillä. Näistä neljä on restauroitu ja niillä kilpaillaan edelleen aktiivisesti klassikoille suunnatuissa regatoissa. Suurin osa (12 kpl) näistä jahdeista oli skotlantilaisten William Fife Juniorin ja Alfred Mylnen käsialaa. Muita luokan suunnittelijoita olivat Charles E. Nicholson (3 venettä)  ja norjalainen Johan Anker (2). Ensimmäinen maailmansota katkaisi luokan kehityksen, eikä 15-metrisiä enää rakennettu.

Suomalainen kilpapurjehtija ja venesuunnittelija Gustaf Estlander kiersi ahkerasti Euroopassa suurimmassa regatoissa ennen sotaa 12mR, ja 10mR -luokassa sekä 8mR -veneellään Örn. Estlander myös osti maailmalta suuria veneitä lähinnä oppimismielessä ja näin päätyi hetkeksi myös William Fifen suunnitteleman 15mR -veneen Tuigan omistajaksi. Myös NJK:n kommodori Ernst Krogius omisti jonkin aikaa 15mR -veneen Rendez-vous (William Fife 1912), joka 27 metrin pituudellaan oli suurimpia Pohjoismaiden vesillä purjehtineita huvialuksia.

....The 15mR racing cutter, MAO'OONA, photo: Wikipedia Commons..15 mR luokan kutteritakiloitu  MAO'OONA, kuva: Wikipedia Commons....

....The 15mR racing cutter, MAO'OONA, photo: Wikipedia Commons..15 mR luokan kutteritakiloitu MAO'OONA, kuva: Wikipedia Commons....

Luokan herääminen uuteen eloon

1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa neljä jäljellä olevaa 15mR -alusta kunnostettiin ja ne palasivat kilparadoille. Hispania, Lady Anne, Mariska ja Tuiga ovat ihastuttaneet klassikkopiireissä näyttävällä kahvelikutteritakilallaan ja 1900-luvun alun muotokielellään. 15mR -pursien runko on lyhyt purjepintaan nähden. Keulapuomin ja isopurjeen puomin levittämänä purjeet ulottuvat pitkälle keulan ja perän yli.  

© Mats Vuorenjuuri

....

1907 Rule

 15mR -kaava ensimmäisen "International Rulen" eli metrisäännön mukaan.

L = Load Waterline Length in metres

B = beam in metres

G = chain girth in metres

d = difference between girth and chain in metres

S = sail area in square metres

F = freeboard in metres


....15mR Tuiga and Mariska. Photo: mhobl Flickr..15mR Tuiga ja Mariska. Kuvat: mhobl Flickr....

15 Meter Class | International Association