Zaké Westin (1886-1938)

....

The main designer of the Åbo Båtvarf from the 1910s until the early 1930s was August Westin's son Karl Zakeus "Zaké" Westin. He made his breakthrough in the Skerry cruiser class, racing in these long and narrow yachts against the creations of Gustaf Estlander and Einar Olofsson from Helsinki. The most famous yachts of this era were Calista I, Calista II and Calista III, designed by Westin for his own use.

In the 1920s, when the most popular class was the Six-metre of the International Rule, clients continued to favour Westin. His Sixes were sleek and beautifully finished, but often quite a challenge to sail. Although Zaké was renowned for his sailing boats, he also designed workboats, motor boats and dinghies. Despite the fact that most of the boats designed by Zaké Westin were built at Åbo Båtvarf, he apparently had no regular salary from the yard, but worked as a free-lance designer, in the manner of his profession.

..

Turun veneveistämön tärkein suunnittelija 1910-luvulta 1930-luvun alkupuolelle saakka oli August Westinin poika Karl Zakeus ”Zaké” Westin. Läpimurtonsa hän teki Saaristoristeilijäluokissa, joissa hän myös itse kilvoitteli piirtämillään pitkillä ja kapeilla veneillä helsinkiläisten Gustaf Estlanderin ja Einar Olofssonin luomuksia vastaan. Tunnetuimpia veneitä tältä ajalta olivat Westinin itselleen suunnittelemat Calista I, Calista II ja Calista III.

1920-luvulla, kun suurinta suosiota nauttivat Kansainvälisen säännön 6mR-veneet, Westin oli edelleen tilaajien suosiossa. Westinin kuutoset olivat linjoiltaan siroja ja huolellisesti viimeisteltyjä, vaikka niitä usein pidettiin myös haastavina purjehtia. Vaikka Zaké oli tunnettu purjeveneistään, hän suunnitteli myös työveneitä, moottoriveneitä ja jollia. Siitä huolimatta, että suurin osa Zaké Westinin suunnittelemista veneistä rakennettiin Turun Veneveistämöllä, hän ei ilmeisesti missään vaiheessa ollut virallisesti sen palkkalistoilla, vaan työskenteli useimpien suunnittelijoiden tapaan itsenäisesti.

....

....Zaké    Westin designed ISIS (INGUN) was built at Åbo Båtvarf in 1919. Photo: Sjöhistoriska Museet..Zaké    Westinin piirtämä ISIS (INGUN), Turun veneveistämö 1919. Kuva: Sjöhistoriska Museet....

....Zaké Westin designed ISIS (INGUN) was built at Åbo Båtvarf in 1919. Photo: Sjöhistoriska Museet..Zaké Westinin piirtämä ISIS (INGUN), Turun veneveistämö 1919. Kuva: Sjöhistoriska Museet....

....

Zaké Westin is often described as a natural talent, who in the throes of inspiration was able to draw the outlines of a boat on the tablecloth during an evening. Westin liked to add elegant details to his designs. He would prioritize beauty and aesthetics, sometimes at the expense of structural strength. Although Zaké is often described as a self-taught artist, he did not completely lack formal technical training. He spent five classes in the high school of his hometown, attended trade school to become an electrician, until in October 1905 he followed his brother to the Turku Technical School, from which where he graduated in the spring of 1907. After that, he worked for some time as a draftsman at the Karhula glass factory.

 A certain vivacity was clearly associated with Westin’s personality. In the well-respected Finnish yachting magazine Frisk Bris a series of Zaké jokes were released over a period. In the photos of Zaké, he could switch from a serious pose as a deep thinker to a funny pose as a jokester, in front of the camera. Westin was a popular person in sailing circuits, and many memoirs recalled his sparkling personality as well as his refreshing modesty. One of Frisk Bris's Zaké jokes in 1927 tells of this. On a return trip from the Gold Cup races in the United States, one of the shipboard travellers approached Westin, asking: "Excuse me, but does one address Mr Westin as an engineer or should one speak to Mr Westin, the architect?" To this Westin replied: "Not as the engineer Westin, nor as the architect Westin –  usually everyone calls me Zaké!".

© Pirkka Leino & Jarmo Saarinen. English interpretation by Henry Clay Ericsson.

..

Zaké Westiniä kuvataan usein luonnonlahjakkuudeksi, joka innostuksen vallassa saattoi illanistujaisissa hahmotella veneiden linjoja pöytäliinoihin. Westin myös lisäsi mielellään veneisiinsä elegantteja yksityiskohtia ja saattoi tehdä esteettisesti parhaaseen lopputulokseen pyrkiessään ratkaisuja jopa rakenteellisen lujuuden kustannuksella. Vaikka Zakéen liittyvissä kuvauksissa hänestä usein rakennetaan kuvaa itseoppineena taiteilijapersoonana, hän ei ollut täysin vailla muodollista teknistä koulutusta. Hän kävi kotikaupungissaan viisi luokkaa lyseota ja oli oppilaana sähköalalla kunnes lokakuussa 1905 seurasi veljeään Turun teknilliseen kouluun, mistä valmistui keväällä 1907. Tämän jälkeen hän oli jonkin aikaa piirtäjänä Karhulan tehtaalla.

Tietynlainen eloisuus liittyi selvästi Westinin persoonaan. Tunnetussa suomalaisessa Frisk Bris -purjehduslehdessä julkaistiin jonkin aikaa jopa erillistä Zaké-vitsien sarjaa. Valokuvissa Zaké joko keskittyi poseeraamaan pohdiskelevan vakavana tai hulluttelemaan kameran edessä. Westin oli purjehtijapiireissä pidetty henkilö ja monissa muistokirjoituksissa korostettiin räiskyvän persoonallisuuden ohella hänen vaatimattomuuttaan. Tästä kertoo myös yksi Frisk Brisin Zaké-vitseistä vuodelta 1927. Paluumatkalla Yhdysvalloissa järjestetyistä Kultapokaalipurjehduksista eräs kanssamatkustajista lähestyi Westiniä kysyen: ”anteeksi, mutta kutsutaanko herra Westiniä insinööriksi, vai tavataanko Teitä puhutella arkkitehti Westiniksi?” Westin vastasi: ”Ei insinööri Westiniksi, eikä arkkitehti Westiniksi – yleensä kaikki sanovat: Zaké!”

© Pirkka Leino ja Jarmo Saarinen

....

....Zaké Westin. Photo: ASS..Zaké Westin. Kuva: ASS....

....Zaké Westin. Photo: ASS..Zaké Westin. Kuva: ASS....

....A 55m2 skerrycuiser designed by Zaké Westin in 1921. Plans: Sjöhistoriska Museet..Zaké Westinin vuonna 1921 suunnittelema 55m2-luokan saaristoristeilijä. Piirustukset: Sjöhistoriska Museet....

....6mR MARGA, 1932. Plans: Sjöhistoriska Museet..6mR MARGA, 1932. Piirustukset: Sjöhistoriska Museet....