....Bothnia Cruiser HEXE III, built in Lundmark yard in 1949. Photo: Kulturarv Västerbotten..Bottenhavskryssare HEXE III, rakennettu Lundmarkin veistämöllä 1949. Kuva: Kulturarv Västerbotten....

....Bothnia Cruiser HEXE III, built in Lundmark yard in 1949. Photo: Kulturarv Västerbotten..Bottenhavskryssare HEXE III, rakennettu Lundmarkin veistämöllä 1949. Kuva: Kulturarv Västerbotten....

....

The Bothnia cruiser (BHX)

The dream of a common yacht class for Finns and Swedes around the Gulf of Bothnia was launched already in the 1930’s. Thanks to the joint efforts of the yacht clubs of Vaasa, Luleå and Sundsvall, the dream finally came true in 1948. After a design competition, the new class was founded in Tornio on November 6, 1948. Five proposals - two from Sweden and three from Finland - took part in the competition. The winner was Adolf "Dollin" Andersson from Vaasa, with his design called "Jolly Bob".

The yacht was designed to fit the conditions of the Gulf of Bothnia. It handled the steep and choppy waves very well. The high freeboard kept the crew dry, and the increased height in the cabin increased the live-aboard comfort.

Yachts were built in both Finland and Sweden, out of which at least seven units in Finland. The first Bothnia cruiser built in Finland was the lottery yacht of Wasa Segelförening (WSF) lottery yacht. Some of the yachts made in Finland turned out to be poorly built. Already after ten years, part of the planking below the waterline had rotted, and repairs also revealed that the shipyard had used cheap galvanized iron instead of the brass screws and copper rivets specified in the construction drawings.

© Pirkka Leino, Yrjö Klippi, Juha Aromaa

Translation from Finnish to English by Henry Clay Ericsson in April 2017

..

Bottenhavskryssare

Toive suomalaisten ja ruotsalaisten yhteisestä veneluokasta Pohjanlahdella syntyi jo 1930-luvulla. Vasta vuonna 1948 ajatus konkretisoitiin Vaasan, Luulajan ja Sundsvallin pursiseurojen toimesta. Suunnittelukilpailun jälkeen uusi luokka perustettiin Torniossa 6.11.1948. Kilpailuun osallistui viisi ehdotusta – kaksi Ruotsista ja kolme Suomesta. Voittajaksi selviytyi Vaasalainen Adolf ”Dollin” Andersson suunnitelmalla, jonka työnimenä oli ”Jolly Bob”.

Vene oli mitoitettu Pohjanlahden olosuhteiden mukaiseksi. Se osoittautui mukavaksi purjehtia myös kovassa aallokossa. Vapaalaita oli korkea ja korkeutta kajuutassa oli kasvatettu asumismukavuuden lisäämiseksi.

Veneitä rakennettiin sekä Suomessa että Ruotsissa, Suomessa yhteensä ainakin seitsemän kappaletta. Ensimmäinen suomalainen Bottenhavskryssare oli Wasa Segelföreningenin (WSF) arpajaisvene. Osa Suomessa tehdyistä veneistä osoittautui pian huonosti rakennetuiksi. Jo kymmenen vuoden jälkeen vesilinjan alaista laudoitusta oli lahonnut, ja korjauksissa paljastui myös, että rakennuspiirustuksiin merkityt messinkiruuvit ja kupariniitit oli telakalla korvattu galvanoidulla raudalla. 

© Pirkka Leino, Yrjö Klippi, Juha Aromaa

....

Specifications
LOA 9.44 m
LWL 6.6 m
Beam 2.0 m
Draft 1.3 m
Hull weight 2.29 ton
Sail area 26 m2
Development
Year 1948
Designer Adolf Andersson