....

August Westin (1845–1920)

August Westin was born in Kemiö in 1845. Like many other youngsters in the skerries, he went to sea at the age of 15. Westin settled in Turku in 1870, upon getting an engagement as a foreman at the William Crichton & Co shipyard situated on the banks of the river Aura. Already at this stage, Westin was interested in boat design, drew boats in his spare time, and participated in building them. He designed one of the first centreboard boats of the Airisto Segelsällskap and was successful with his cutter Aalto built in 1882.

Even the Crichton brothers who owned the shipyard had noticed Westin's merits in boat design. When Alexander Crichton set up a new boatyard in the Ruissalo, Westin was transferred to its technical leadership. The decision turned out to be wise, as over the next 20 years, Westin designed most of the large sailboats built at the Åbo Båtvarf. He can be considered one of the most important persons of the early days of the boatyard.

The importance of Westin is well illustrated by the fact that between 1889 and 1909, 100 of the 118 boats ordered by members of the Airisto Segelsällskap were his handiwork. In 1909, when a reporter from Frisk Bris asked Westin how many boats he had designed, he could not answer the question - the editor's estimate was more than 400. At the turn of the century, Westin also began designing motorboats, to be built at the yard at an accelerating pace.

Westin drew the first yachts to the Valor rule. He carried out his fundamental ideas, including the round shape of the bow and the special deck line.  Boats worth mentioning are Albatross (1892), Furor (1895), Widar (1895), and for Baron M. Verstraet, the 28-valor yacht Magdalen, the largest pleasure yacht yet built in Finland. Its dimensions were awe-inspiring: a length of 70 feet, a sail area of 3,000 square feet and a lead keel weighing 11,300 kg.

..

August Westin (1845–1920)

August Westin syntyi Kemiössä vuonna 1845. Monen saaristolaisen tavoin hän lähti merille jo 15-vuotiaana. Turkuun Westin asettui saatuaan paikan työnjohtajana Aurajoen rannalla sijaitsevalta William Crichton & Co:n telakalta vuonna 1870. Jo tässä vaiheessa Westin oli kiinnostunut venesuunnittelusta ja piirsi veneitä vapaa-aikanaan osallistuen myös itse niiden rakentamiseen. Hän suunnitteli yhden pursiseura Airisto Segelsällskapin ensimmäisistä nostoköliveneistä ja saavutti menestystä vuonna 1882 valmistuneella Aalto-kutterillaan.

Myös telakan omistaneet Crichtonin veljekset olivat huomanneet Westinin ansiot venesuunnittelussa. Kun Alexander Crichton perusti uuden veneveistämön Ruissaloon, Westin siirrettiin sen tekniseksi johtajaksi. Päätös osoittautui viisaaksi, sillä tulevien 20 vuoden aikana Westin suunnitteli valtaosan Turun veneveistämöllä rakennetuista suurista purjeveneistä. Häntä voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä henkilöistä veistämön alkutaipaleella. Westinin merkitystä kuvaa hyvin se, että vuosina 1889–1909 turkulaisen Airisto Segelsällskapin jäsenten tilaamista 118 veneestä 100 oli hänen käsialaansa. Vuonna 1909, kun Frisk Bris -lehden toimittaja kysyi Westiniltä, montako venettä hän oli ehtinyt suunnitella, ei tämä osannut vastata kysymykseen – toimittajan oma arvio oli yli 400 kappaletta. Vuosisadan vaihteessa Westin alkoi suunnitella myös moottoriveneitä, joita veistämöllä rakennettiin 1900-luvun alkaessa kiihtyvällä tahdilla.

Westinin piirsi ensimmäiset veneensä valöörisääntöön. Hän toteutti niissä perusajatuksiaan, joihin kuuluivat keulan pyöreät linjat ja kansilinjan erikoiset muodot. Maininnan arvoisia veneitä ovat esimerkiksi Albatross (1892), Furor (1895), Widar (1895) ja varakreivi M. Verstraetelle suunniteltu 28 valöörinen Magdalen, joka oli suurin Suomessa rakennettu huvipursi. Sen mitat olivat kunnioitusta herättävät: pituus 70 jalkaa, purjeala 3 000 neliöjalkaa ja pelkkä lyijykölikin painoi 11 300 kg.  

....

....In 1903, the  Magdalen , built for St. Petersburg, was one of the largest yachts built at the Åbo Båtvarf measuring 21.3 metres and carrying a sail area of 321 square metres. Photo: Tom Bäckström collection..Vuonna 1903 valmistunut Magdalen oli yksi suurimmista Turun veneveistämöllä rakennetuista veneistä. Magdalen oli 21,3 metriä pitkä ja sen purjeala oli 321 neliömetriä. Kuva: Tom Bäckströmin kokoelmat....

....In 1903, the Magdalen, built for St. Petersburg, was one of the largest yachts built at the Åbo Båtvarf measuring 21.3 metres and carrying a sail area of 321 square metres. Photo: Tom Bäckström collection..Vuonna 1903 valmistunut Magdalen oli yksi suurimmista Turun veneveistämöllä rakennetuista veneistä. Magdalen oli 21,3 metriä pitkä ja sen purjeala oli 321 neliömetriä. Kuva: Tom Bäckströmin kokoelmat....

....

August Westin died sailing with “his boots on" at 75 years of age.

© Pirkka Leino & Jarmo Saarinen. English interpretation by Henry Clay Ericsson.

..

Westin oli edelleen vahvasti mukana vuonna 1903 virallistetussa amerikkalaisessa säännössä ja suunnitteli lähes yksinoikeudella veistämön purjeveneet. Voitokkaita kilpapursia olivat esimerkiksi Anne-Marie ja Filou, jotka voittivat amerikkalaisilla aikanaan kilpaillun Neptunuspokaalin. August Westinin piirtämien veneiden hegemonia alkoi kuitenkin hiljalleen järkkyä ja vuonna 1911 pokaaleja kahmivat Very Well ja All Right, jotka olivat hänen poikansa Zaké Westinin suunnittelemia. Omena ei pudonnut Westinin suvussa kauas puusta, sillä Augustin molemmat pojat Bruno ja Zaké jatkoivat hänen työtään Turun Veneveistämöllä.

Vaikka Westin jatkoi työtään aina vuoteen 1919 saakka, hän jäi poikansa ja muiden suunnittelijoiden varjoon uudessa vuonna 1907 perustetussa Saaristoristeilijäluokassa. August Westin kuoli ”saappaat jalassa” purjehdusmatkalla 12. elokuuta vuonna 1920. Nauvosta Turkuun matkalla ollut purjevene ajoi karille ja 75-vuotias Westin kiipesi mastoon kallistaakseen venettä. Hän sai kiivetessään sydänkohtauksen ja putosi kannelle.

Westinillä oli suuri vaikutus Suomen ja erityisesti Turun purjehdusurheilun kehitykselle. Hän osallistui usein kilpailuihin itse purjehtien tai tuomarina, ja hänet kutsuttiin vuonna 1915 ASS:n kunniajäseneksi.

© Pirkka Leino ja Jarmo Saarinen

....

August-Westin.png

....Eva 1910, designed by August Westin. Photos: Frisk Bris..August Westinin suunnittelema Eva vuodelta 1910. Kuvat: Frisk Bris ....