....

The 15 valor class (“15-rater”)

In the 1920´s, The Finnish Yachting Association for some years debated the need for a new simple national class, suitable for inshore racing, for day-sailing and junior training. The Nyländska Jaktklubben (NJK) took the initiative to organize a design competition.  The proposal of Gunnar L. Stenbäck was chosen as the most suitable for the new 15-valor class.

..

15-valöörinen 

Suomen Purjehtijaliiton piirissä oli 1920-luvulla jo joitakin vuosia käyty keskustelua uudesta kansallisesta yksityyppiluokasta, joka soveltuisi kilpailemiseen, iltapäiväpurjehduksiin ja olisi samalla hyvä koulutusvene junioreille. Nylands Jaktklubben (NJK) tarttui aloitteeseen ja järjesti aiheesta suunnittelukilpailun. Eniten suosiota uudeksi kansalliseksi 15-valöörin veneeksi sai Gunnar L. Stenbäckin luonnos.

....

....1927 15-valör boats SPEED II (L-24), TÄRNAN (L-25), ALICE (L-26), CARMELA (L-27) ja LOVISA (L-28) racing. Photo: ASS.. 15-valööriset SPEED II (L-24), TÄRNAN (L-25), ALICE (L-26), CARMELA (L-27) ja LOVISA (L-28) kilpailussa Airistolla. Kuva: ASS ....

....1927 15-valör boats SPEED II (L-24), TÄRNAN (L-25), ALICE (L-26), CARMELA (L-27) ja LOVISA (L-28) racing. Photo: ASS.. 15-valööriset SPEED II (L-24), TÄRNAN (L-25), ALICE (L-26), CARMELA (L-27) ja LOVISA (L-28) kilpailussa Airistolla. Kuva: ASS ....

....

The prototype was built at Åbo Båtvarf (Turku Boatyard) in the late summer of 1926. Based on the positive experience and the apparent demand, the boatyard decided to build a series of boats. The yachting magazine Frisk Bris mentions in its issue 10 of 1926 that a total of seventeen 15-valor yachts were under construction during the winter. In addition, some 15-valor yachts were built in Turku, to a competing design by Einar Olofsson. In a previous issue of Frisk Bris, the yacht was described as “7.6 meters long, 1.52 meters wide, equipped with 14.6 square meters of sail”, thus constituting “the perfect Christmas gift that caused the hearts of many a boy to beat faster”. Thanks to rational series production, the price had been cut to FIM 16 700, compared to a custom-built boat costing up to FIM 25 000.

..

Prototyyppi rakennettiin Turun Veneveistämöllä loppukesällä 1926. Saamiensa kokemusten ja kysynnän perusteella veistämö päätti rakentaa sarjan veneitä. Frisk Brisin numerossa 10 vuodelta 1926 kerrotaan, että Turussa oli talven aikana rakenteilla kaikkiaan 17 kappaletta 15-valöörisiä. Lisäksi Turussa rakennettiin Einar Olofssonin kilpailevaa konstruktiota samaan luokkaan. Frisk Bris oli edellisessä numerossaan todennut, kuinka 7,6 metriä pitkä, 1,52 metriä leveä ja 14,6 neliömetrin purjeilla varustettu vene oli täydellinen joululahja, joka sai ”monet pojansydämet läpättämään kaipaavasti”. Sarjavalmistuksella veneen hinta oli saatu painettua alas ja lehti arvioi, että 16 700 markkaa maksaneen veneen hinnaksi olisi tullut yksittäin rakennettuna jopa 25 000 markkaa.

....

....Testing a 15-valör boat built at Turun veneveistämö 1927. Photo: ASS.. Turun veneveistämön rakentama 15-valöörinen koepurjehduksella Airistolla vuonna 1927. Kuva: Tom Bäckströmin kokoelmat ....

....Testing a 15-valör boat built at Turun veneveistämö 1927. Photo: ASS.. Turun veneveistämön rakentama 15-valöörinen koepurjehduksella Airistolla vuonna 1927. Kuva: Tom Bäckströmin kokoelmat ....

....

A total of 23 units of 15-valor yachts were listed in Finlands Båtkalender (The Finnish Boat Calendar) in 1933. According to the researcher Heikki Häyhä, a total of 28 boats were built, most of them in Turku, a few in Helsinki and Porvoo. The years have taken their toll, leaving only a handful in existence today.

© Pirkka Leino

English interpretation by Henry Clay Ericsson

..

Vuoden 1933 Finlands Båtkalenderin mukaan rekisterissä oli kaikkiaan 23 kappaletta 15-valöörisia. Heikki Häyhän keräämien tietojen mukaan veneitä rakennettiin kaikkiaan 28, joista suurin osa Turussa, mutta yksittäisiä veneitä myös Helsingissä ja Porvoossa. Vuodet ovat niittäneet satoaan ja nykypäivänä näitä pursia on jäljellä enää kourallinen.

© Pirkka Leino

....

15 valör – Stenbäck design
LOA 7.6 m
Beam 1.52 m
Draft 1.05 m
Keel 570 kg
Sail area 14.6 m2
Development
Year 1926
Designers Gunnar L. Stenbäck
Einar Olofsson

15-valör, Stenbäck Design.